Головна / Новини / Різне / Конференція Громадської організації Федерація фехтування України
Конференція Громадської організації Федерація фехтування України

Шановні члени ГО ФФУ!

Повідомляємо Вас про те, що відповідно до рішення Президії від 23 грудня 2022 року скликана Конференція Федерації фехтування України, яка відбудеться 01 березня 2023 року за адресою: 01601, Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 42 конференц-зал Мінмолодьспорту.

Початок Конференції о 12 годині 00 хвилин.

Реєстрація делегатів, що прибули для участі у Конференції, здійснюватиметься в день та за місцем проведення Конференції з 10 годин 00 хвилин до 11 годин 00 хвилин.

Порядок денний Конференції Громадської організації Федерація фехтування України (проект):

  1. Вибори робочих органів Конференції (голови, секретаря, лічильної  комісії).
  2. Затвердження порядку денного та регламенту Конференції.
  3. Звіт про роботу Федерації фехтування України у 2022 р.
  4. Звіт Ревізійної комісії.
  5. Вибори Президента Федерації фехтування України.
  6. Внесення змін до Статуту Федерації фехтування України.

На посаду Президента Федерації фехтування України подана кандидатура Ілляшева Михайла Ігоровича.


Конференція проводиться відповідно до Статуту ГО ФФУ та ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ

Відповідно до п. 7.1.6. Статуту, делегати Конференції обираються у кожному відокремленому підрозділі Федерації рейтинговим голосуванням членів відокремленого підрозділу Федерації. Обрання делегатів Конференції від кожного відокремленого підрозділу має відбутися не пізніше, ніж за 35 календарних днів до дати  проведення Конференції. У голосуванні щодо обрання Делегатів на Конференцію від відокремленого підрозділу можуть приймати участь повні члени такого відокремленого підрозділу, що на момент обрання Делегатів Конференції сплатили свої членські внески.

Відповідно до п.  7.1.7., делегатом Конференції може бути будь-який повний член Федерації, обраний у відокремленому підрозділі Федерації за результатами рейтингового голосування, що сплатив членські внески до Федерації на момент голосування щодо обрання делегатів Конференції від відокремленого підрозділу.

Відповідно до п. 7.1.8., кожний  відокремлений підрозділ може обрати будь-яку кількість делегатів Конференції.  Для кожного Делегата Конференції від відокремленого підрозділу голосуванням визначається кількість голосів повних членів відокремленого підрозділу Федерації, якою Делегат буде голосувати на Конференції. Сума голосів всіх Делегатів Конференції від одного відокремленого підрозділу не може перевищувати кількість всіх повних членів Федерації, що є членами такого відокремленого підрозділу,та які на момент голосування щодо обрання Делегатів Конференції сплатили свої членські внески.

Відповідно до п. 7.3.9. Статуту, реєстрація Кандидатів у Президенти Федерації відбувається на підставі письмових заяв. Один повний член Федерації може подати тільки одну заяву (або приєднатися до одної групи) за одного кандидата у Президенти Федерації. В тому випадку, якщо один і той самий член Федерації подає дві чи більше заяв за різних кандидатів у Президенти Федерації,  при визначенні кандидатів у Президенти враховується тільки та заява, що була подана першою. Прийом заяв щодо кандидатів у Президенти закінчується за 30 календарних днів до дати проведення Конференції, на якій вирішуватиметься питання про обрання Президента.

Відповідно до п. 7.3.10. Статуту, письмова заява про висунення Кандидата в Президенти Федерації має бути подана Відповідальному секретарю Федерації не пізніше ніж за 30 (календарних) днів до оголошеної дати проведення Конференції, на якій вирішуватиметься питання про обрання Президента.


Порядок та терміни реєстрації делегатів для участі у Конференції:

для попередньої реєстрації делегатів керівники відокремлених підрозділів ФФУ надсилають відповідальному секретарю ФФУ копію рішення загальних зборів членів відокремленого підрозділу Федерації щодо обрання делегатів Конференції із зазначенням прізвища, імені, по-батькові кожного делегата та кількість голосів, якою кожний делегат голосує на Конференції.


Для реєстрації делегатів безпосередньо на Конференції протягом часу, відведеного для реєстрації, делегати мають надати оригінал рішення загальних зборів членів відокремленого підрозділу Федерації щодо обрання делегатів Конференції із зазначенням прізвища, імені, по-батькові кожного делегата та кількості голосів, якою кожний делегат голосує на Конференції, та свій паспорт.