Головна / Новини / Різне / Федерація фехтування України звернулась до FIE із закликом не допустити повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань
Федерація фехтування України звернулась до FIE із закликом не допустити повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань

Федерація фехтування України звернулась до Міжнародної федерації фехтування (FIE): Виконкому, Комісій і Рад із закликом не допустити повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань:

“Шановний виконуючий обов’язки президента FIE, члени Виконкому FIE, члени комісій і рад FIE!

Федерація фехтування України висловлює  вам повагу.

Як відомо, через війну, яку Росія веде в Україні проти українського народу, усі українські фехтувальники та їхні родини зараз у жахливому стані.

Щодня Росія бомбить міста України, в Україні немає жодного безпечного місця для тренувань чи змагань. Незважаючи на страх, є фехтувальники та тренери, які проводять тренування, але через постійні артилерійські обстріли російської армії вони змушені йти в бомбосховища. Величезна кількість спортивних споруд була зруйнована російськими окупантами, зокрема фехтувальний клуб «Уніфехт» у Харкові та Миколаївське училище фізичної культури, яке закінчила олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Усі ті фехтувальники, які виїхали з України, щоб врятувати свої життя по всьому світу, також не можуть продовжувати ефективні тренування – вони були розлучені з родинами, часто не можуть знайти місце для тренувань чи тренера, відчувають брак коштів на обладнання та участь у змаганнях.

Тисячі людей були вбиті. Олімпійська чемпіонка Олена Хомрова втратила батька, який був вбитий російською армією під час ракетного удару в Миколаєві.

Ми справді відчуваємо допомогу та солідарність міжнародної спільноти, але її не достатньо, щоб зупинити війну, відновити мир і безпеку в Україні для українських спортсменів.

Російські чи білоруські спортсмени мовчать, проводять внутрішні змагання, як ні в чому не бувало, і навіть збираються брати участь у міжнародних змаганнях. Чи справедливо, що росіяни та білоруси будуть брати участь у міжнародних змаганнях у той час, коли українським фехтувальникам в Україні щодня загрожує смертельна небезпека? Це буде порушенням олімпійських принципів і чесної гри.

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям заборонити російським і білоруським спортсменам і офіційним особам брати участь у змаганнях після вторгнення Росії в Україну з метою захисту цілісності сві  спортивних змагань і безпеки всіх учасників.

Заборона участі всіх російських і білоруських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях – це метод, який вплине на російське і білоруське суспільство. Це демонстрація того, що цивілізоване міжнародне суспільство проти військової агресії в сучасному світі.

Федерація фехтування України закликає не допустити повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародну спортивну арену навіть під нейтральним прапором. Представники країн-агресорів не можуть бути частиною світлого і чесного олімпійського спорту, поки Росія продовжує цю кровопролитну війну”.

________________________________________________________________________________________________________

FIE Interim President

Mr. Emmanuel KATSIADAKIS

FIE COMEX Members

FIE Commissions and Councils Members

Dear Interim President of the FIE, FIE COMEX Members, FIE Commissions and Councils Members!

Ukrainian Fencing Federation gives you its compliments.

As you know, because of war Russia is waging in Ukraine against the Ukrainian people, all Ukrainian fencers and their families are in a terrible state now.

Every day Russia is bombing the cities of Ukraine, there is no any safe place in Ukraine for training session or competition.  Despite of a fear, there are fencers and coaches, who hold training sessions, but they forced to go to bomb shelters because of constant artillery attacks of Russian army. Enormous number of sport facilities was ruined by Russian occupiers, particularly Fencing Club “Unifekht” in Kharkiv and Mykolaiv College of Physical Culture which was graduated by Olympic Champion, Olga Kharlan.

All those fencers, who left Ukraine to safe their lives all over around the world, also cannot continue effective training – they were separated with their families, often cannot find place for training or cannot find a coach, feel lack of finance for equipment and participation in competition.

Thousands of people were killed. Olympic Champion, Olena Khomrova lost his father, who was killed by Russian army during missile stroke in Mykolaiv.

We really feel help and solidarity of international community, but it is not still enough to stop the war, restore peace and safety in Ukraine for Ukrainian athletes.

Russian or Belorussian athletes keep silence, they hold their internal competition like nothing happened and even going to participate in international events. Is it fair that Russians and Belarusians will participate in international competitions at a time when Ukrainian fencers in Ukraine are in mortal danger every day? This will be a violation of Olympic principles and fair play.

The International Olympic Committee has recommended sports federations to ban Russian and Belarusian athletes and officials from competing in events following Russia’s invasion of Ukraine in order to protect the integrity of global sports competitions and for the safety of all the participants.

Banning the participation of all Russian and Belarusian athletes in all international competitions is a method that will have an impact on Russian and Belarusian society. It is a demonstration that civilized international society is against of military aggression in the present-day world.

The Ukrainian Fencing Federation  urges you to prevent the return of Russian and Belarusian athletes to the international sports arena, even under  the neutral flag. Representatives of aggressor countries cannot be part of fair and honest Olympic sports while Russia continues this bloody war.